Nedap Security Management ontwikkelt systemen voor toegangscontrole en beveiliging voor bedrijven en instellingen wereldwijd. In de markt voor toegangscontrole is de marktgroep actief met AEOS, het systeem voor toegangscontrole, inbraakdetectie en locker management. De klanten van de marktgroep variëren van organisaties in de kritische infrastructuur tot kantoor- en productieomgevingen van multinationals. Van alle grote merken met een hoofdkantoor in Europa gebruikt ruim een kwart van deze bedrijven het toegangscontrolesysteem van Nedap.

Ontwikkelingen 2022

AEOS

In 2022 voegde de marktgroep klanten toe aan haar portfolio als ALDI Nord en MIVB-STIB, het vervoersbedrijf van Brussel met 750.000 reizigers per dag. Door de sterk toegenomen levertijden voor componenten kon de fraaie groei in orderintake in het boekjaar slechts deels worden omgezet in omzet. Het afgelopen jaar is veel aandacht uitgegaan naar het mitigeren van de verstoringen in de levering van hardware. Er is intensief samengewerkt op het gebied van inkoop en componentenselectie, zowel intern als met toeleveranciers. Zo zijn er onder andere ontwerpwijzigingen doorgevoerd om alternatieve componenten te kunnen gebruiken.

Introductie nieuwe oplossingen

Naast alle inspanning om bestaande systemen te kunnen leveren, wist de marktgroep het afgelopen boekjaar ook nieuwe oplossingen te introduceren: een nieuwe lockeroplossing met touchscreen en een mobiele app en een nieuwe generatie deurcontroller. De deurcontroller is een apparaat dat zorgt voor aansturing van de toegangsbeveiligde deur. Deze nieuwe generatie is significant sneller en efficiënter dan de voorgaande generaties. Dat controllers uit vorige decennia vervangen kunnen worden door deze nieuwe generatie, zorgt ervoor dat bestaande klanten met de bestaande installaties probleemloos kunnen overstappen naar de nieuwste technologie. Dit waarborgt de continuïteit van het beveiligingssysteem bij onze klanten en is een belangrijke reden waarom klanten graag met Nedap op beveiligingsgebied samenwerken.

Daarnaast ziet de marktgroep bij een bepaald type klanten, met name in de dienstensector, kansen om in te spelen op de behoefte aan een beveiligingsoplossing waarbij de nadruk ligt op gemak en ontzorging. De marktgroep werkt aan een specifieke oplossing om in deze klantbehoefte te voorzien. In 2023 worden de eerste live klanttesten uitgevoerd met de nieuwe propositie.

Compliancy en cybersecurity

Ook waar het gaat om compliancy en cybersecurity zit de marktgroep niet stil. Overheden en organisaties in de kritische infrastructuur stellen in toenemende mate eisen aan complexe cybersecurity- en systeemcertificeringen voor toegangscontrolesystemen. AEOS is een van de weinige systemen die verschillende nationale en omvangrijke certificeringstrajecten met succes doorloopt, een belangrijk concurrentievoordeel. Certificeringen vanuit het CSPN-programma (Certification de Sécurité de Premier Niveau) in Frankrijk, CPNI (Centre for the Protection of National Infrastructure) in het Verenigd Koninkrijk en BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) in Duitsland zijn drie van de belangrijkste waarvoor AEOS gecertificeerd is. De marktgroep volgt de ontwikkelingen op IT- en cybersecuritygebied op de voet, met als doel om AEOS en de certificeringen hiervan up-to-date te houden.

Commerciële ontwikkelingen

Op commercieel gebied gaf het eerste post-COVID jaar weer mogelijkheden tot fysiek bijeenkomen. Het enthousiasme hiervoor in de commerciële teams heeft geleid tot veel creatieve en lokale initiatieven voor evenementen. Daarnaast was Security Management aanwezig bij de beurs Intersec in Dubai en bij de grootste internationale conferentie voor professionals in de fysieke beveiligingsindustrie, ASIS, in Praag. Daar verzorgde de marktgroep de openingsavond en twee innovation track sessies die goed ontvangen werden. Datzelfde enthousiasme was ook merkbaar in de markt, gezien de vraag naar AEOS. Niet eerder werd zoveel hardware besteld als in het afgelopen boekjaar. Omdat softwareverkopen veelal volgen na de uitlevering van hardware, wat achterbleef in dit jaar, laat de omzet over 2022 dit commerciële succes minder goed zien.

Susanne Adriaanse, marktgroepleider, Nedap Security Management

Onze commerciële teams zijn na maanden van veelal digitaal contact met klanten erg blij dat fysiek ontmoeten weer kan. Een mooi voorbeeld is ASIS Praag. Het drukbezochte evenement en onze aanwezigheid als hoofdsponsor bracht ons team en alle aanwezigen enorm veel energie.

nedap-susanne-adriaanse

De vraag naar beveiligingsoplossingen blijft groot. Voor 2023 ziet Security Management de commerciële kansen verder toenemen in groeiregio’s als DACH, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Voor deze regio’s, die worden bediend vanuit Duitsland en de verkoopkantoren in Dubai en Polen, wordt actief ingezet op het werven van commercieel talent.

Resultaten en vooruitzichten

Als gevolg van de componentenschaarste is in 2022 de omzet van de marktgroep beperkt gedaald ten opzichte van 2021. Op basis van de investeringen in het onderscheidend vermogen van de beveiligingsoplossingen en de commerciële slagkracht van de marktgroep, gecombineerd met een goed gevulde orderportefeuille, rekent de marktgroep voor 2023 op groei van de omzet.