Volledige controle over voorraden, geen verspilling en geen verliezen: dat is de missie van Nedap Retail voor elke retailer. Nedap Retail ontwikkelt en vermarkt RFID-oplossingen die retailers wereldwijd helpen met het volledig transparant maken van voorraad, het optimaliseren van winkelprocessen en het voorkomen van derving. Met het iD Cloud platform maakt de marktgroep het voor retailers eenvoudig om een perfecte voorraadzichtbaarheid te creëren, een kritische succesfactor bij het voeren van een succesvolle omnichannelstrategie. Naast het iD Cloud platform levert de marktgroep op RF gebaseerde, conventionele antiwinkeldiefstalsystemen.

Nedap Retail richt zich op twee retail sectoren: Fashion & Sports en Essential retail (Food en Health & Beauty). Met iD Cloud Store is de marktgroep wereldwijd marktleider voor oplossingen voor voorraadbeheer op basis van RFID-technologie in de Fashion & Sports sector.

Ontwikkelingen 2022

iD Cloud is het snelst groeiende platform in de markt. Een deel van die groei was te danken aan retailers die eerst van concurrerende oplossingen gebruikmaakten, maar vanwege de superieure prestaties en toekomstbestendigheid overstapten op iD Cloud. Het afgelopen jaar is het aantal winkels dat koos voor het iD Cloud platform verder gegroeid. De marktgroep verwelkomde verschillende grote retailmerken als klant, waaronder Hugo Boss, de Franse retailer Promod en de Spaanse retailer in kinderkleding Charanga.

Noord-Amerika is een belangrijke groeimarkt voor Nedap en daarom is verder geïnvesteerd in de verkoop- en executieorganisatie in deze regio. Dit resulteerde in 2022 in het verwelkomen van een aantal belangrijke nieuwe klanten in Noord-Amerika, waaronder lululemon en Puma.

Carl Barker, vicepresident Global Omnichannel, lululemon

Met de iD Cloud oplossing van Nedap beschikken we over realtime en nauwkeurige gegevens, zodat onze mensen nog meer tijd kunnen besteden aan onze klanten. Deze volledig mobiele cloud oplossing in onze winkels draagt daar enorm aan bij.

Fashion & Sports

In het huidige economische klimaat met hoge inflatie en veel onzekerheid was merkbaar dat potentiële nieuwe klanten in de Fashion & Sports markt terughoudender zijn met investeringsbeslissingen. Daarentegen zijn bestaande klanten nog gemotiveerder om het iD Cloud platform volledig te benutten. De marktgroep realiseerde onder meer groei door uitbreiding van het aantal oplossingen onder bestaande klanten. Daarnaast vormde de hoge retentie (meer dan 99%) een uitstekende basis voor verdere groei. Dit is mede te danken aan de goede ondersteuning die de marktgroep haar klanten biedt.

Essential retailmarkt

Op de Essential retailmarkt boekt Nedap Retail voornamelijk succes met de op RF-gebaseerde antiwinkeldiefstalsystemen. In 2022 werd een verdere groei van de omzet en het marktaandeel gerealiseerd. De Essential retailmarkt is minder gevoelig voor de huidige economische onzekerheid.

Productontwikkeling

De marktgroep werkt doorlopend aan nieuwe oplossingen en aan het doorontwikkelen van de bestaande oplossingen. Hieronder valt ook het verkrijgen van inzichten uit data, gegenereerd uit de verschillende iD Cloud oplossingen. Data uit iD Cloud Loss Prevention bijvoorbeeld, biedt inzicht in welke type producten gevoelig zijn voor diefstal en wat de meest kwetsbare tijdstippen zijn waarop dit plaatsvindt. Ook kan door verschillende datastromen slim te combineren interne fraude bij de kassa eerder ontdekt worden. De marktgroep heeft deze inzichten actief met klanten gedeeld, zodat zij hun winkels beter kunnen inrichten en een effectiever dervingsbeleid kunnen voeren.

Daarnaast zag de marktgroep de inzet van zelfscankassa’s toenemen, een belangrijke trend in de retailmarkt. Met het in 2022 gelanceerde nieuwe concept iSenseGo speelt zij daar handig op in. iSenseGo biedt retailers een oplossing om zowel traditionele- als zelfscankassa’s te beveiligen tegen diefstal bij de kassa, zonder in te leveren op de klantervaring. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe contracten met grote Food retailers in Europa.

Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe toepassing, gericht op het tegengaan van verspilling in de fashion retail: iD Cloud Sustainability. Deze oplossing heeft als doel retailers inzichten te verschaffen om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

Sustainability core team

Nedap Retail heeft een ‘sustainability core team’ ingericht. Dit team fungeert als aanjager van duurzaamheidsinitiatieven en coördineert de initiatieven die vanuit de verschillende teams binnen de marktgroep worden aangedragen. Binnen elk team is een ‘sustainability champion’ aangewezen die sturing moeten geven aan de uitvoering. In 2022 is een zogenaamde Green Wave georganiseerd waaruit 25 duurzaamheidsinitiatieven zijn voortgekomen die nu worden geïmplementeerd. Daarnaast heeft het operations team een slimmere verpakking ontwikkeld die een andere palletindeling mogelijk maakt. Dat heeft ervoor gezorgd dat per vrachtwagen 40-100% (afhankelijk van het product) meer hardware verscheept kan worden.

Resultaten en vooruitzichten

In 2022 wist de marktgroep haar marktaandeel en omzet verder te laten groeien. Door de componentenschaarste kon de marktgroep echter niet volledig aan de vraag voldoen, waardoor de omzetgroei werd gedempt. Voor 2023 wordt verdere groei van zowel het iD Cloud platform als de conventionele antiwinkeldiefstalsystemen verwacht. Hoewel de marktgroep enige verbetering in de componentenschaarste ziet en vruchten plukt van haar inspanningen om de afhankelijkheid van schaarse componenten te verlagen, zal zij er nog wel hinder van ondervinden.d

Duurzame impact

De oplossingen van Nedap Retail zijn onder meer gericht op het tegengaan van verspillingen. Met name in de fashion industrie wordt een grote negatieve impact veroorzaakt door producten die niet verkocht worden. Alleen al in Nederland wordt naar schatting jaarlijks 30% van alle nieuwe kledingstukken niet verkocht. Dat resulteert in twaalf miljoen ton aan kleding die wordt vernietigd. De marktgroep werkt momenteel aan een toepassing die hierop gericht is: iD Cloud Sustainability. Hiermee wordt beoogd retailers de inzichten te verschaffen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierdoor kan er minder ingekocht en geproduceerd worden, met minder overschot als gevolg.