Nedap Livestock Management ontwikkelt technologische oplossingen op het gebied van individuele diermonitoring en -management voor de wereldwijde melkvee- en varkenshouderij.

Ontwikkelingen 2022 melkveehouderij

Livestock Management is binnen de mondiale melkveehouderij een toonaangevende speler met technologische oplossingen op het gebied van koemonitoring, -identificatie en -management. CowControl biedt inzichten in de reproductie en gezondheidsstatus van de individuele koe en de mogelijkheid om de koe te lokaliseren die aandacht of een behandeling nodig heeft. MilkingControl biedt inzichten in de melkproductiegegevens van de individuele koe en optimaliseert het melkproces. FarmControl optimaliseert de processen op het gebied van identificeren, voeren en separeren. De marktgroep beschikt over een uitgebreid distributienetwerk van business partners. Hiertoe behoren de leidende mondiale en lokale spelers uit de melktechniek en genetica.

Austin Webster, melkveehouder Way-Mor Dairy, Verenigde Staten

Met Nedap MilkingControl kunnen we de meest rendabele koeien zo lang mogelijk in de kudde houden. Het heeft onze melktijd verkort, zodat we tijd hebben om te besteden aan andere zaken op de boerderij of aan elkaar.

nedap-austin-webster

Marktontwikkeling

De vraag naar zuivelproducten blijft wereldwijd groeien. Om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen is efficiënte melkproductie cruciaal. Daarbij spelen ook schaalvergroting, schaarste aan personeel en grondstoffen, meer aandacht voor dierwelzijn en een toenemende vraag naar transparantie in de keten een belangrijke rol. Deze ontwikkelingen leiden tot een toenemende automatiseringsgraad en een stijgende behoefte aan managementgegevens binnen de melkveehouderij. Daarmee neemt ook de vraag toe naar de oplossingen van Livestock Management.

Met name in Noord- en Zuid-Amerika, China en Ierland presteerde de marktgroep bijzonder goed. Door de componentenschaarste kon echter niet volledig aan de toenemende vraag worden voldaan. Om het effect van de schaarste aan componenten te mitigeren en tegelijkertijd te bouwen aan een structureel robuustere supply chain, heeft Livestock Management veel inspanningen geleverd op het gebied van bedrijfsvoering, inkoop, componentenwijzigingen en de componentenselectie.

Intensivering samenwerking met businesspartners

Livestock Management investeerde het afgelopen boekjaar flink in de samenwerking met haar businesspartners. Om hen optimaal te kunnen ondersteunen en sneller en beter te kunnen inspelen op specifieke behoeften van de verschillende marktgebieden, heeft de marktgroep nieuwe medewerkers aangetrokken ter versterking van de lokale teams in Afrika, China, het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika.

Daarnaast is ook de samenwerking op het gebied van partnermarketing geïntensiveerd. Gerichte (online) marketingcampagnes hebben bijgedragen aan het succes van alle betrokken partijen en geleid tot vergroting van de SmartTag-technologie adoptie, een belangrijke factor voor de successen in 2022.

Verder is de marktgroep in 2022 gestart met een pilot van ‘Nedap LearnSpace’. Dit is een uitgebreid trainingsprogramma om het kennisniveau van haar businesspartners verder te vergroten en te borgen. De pilot is succesvol afgerond en ‘Nedap LearnSpace’ zal in 2023 over meerdere businesspartners worden uitgerold.

Innovaties

Na een intensief ontwikkeltraject is in 2022 de ‘Nedap SmartFlow’ (melkmeter) succesvol gelanceerd. Doordat de melk volledig ‘vrij’ door deze melkmeter kan stromen, ontstaat een optimaal melkproces met een betere uiergezondheid tot gevolg. De SmartFlow is volledig draadloos en kan daarom relatief eenvoudig in zowel nieuwe als bestaande melkstallen worden geïnstalleerd. Daarnaast is de SmartFlow zeer onderhoudsvriendelijk in vergelijking tot andere melkmeters. Naast de reeds bestaande on premise-oplossingen is in 2022 het cloud platform ‘Nedap Now’ succesvol gelanceerd. Nedap Now biedt de melkveehouders de mogelijkheid tot vergaande data-analyse, het opslaan van meer historische data en het combineren van data van multi-site melkveebedrijven. Ook kan met deze cloud oplossing een eenvoudige koppeling gemaakt worden met systemen van derden. Dit vereenvoudigt het delen van inzichten in de waardeketen.

Varkenshouderij

De marktgroep biedt met Nedap ProSense, Nedap PorkSense en Nedap SowSense oplossingen voor de verschillende productiefasen in de varkenshouderij. De lastige marktomstandigheden die zich in de loop van 2021 manifesteerden, hebben zich doorgezet in 2022. De omzet uit de varkenshouderijpropositie is in 2022 gedaald. COVID-19 had een dempend effect op de omzetontwikkeling in China, de grootste markt voor de varkenshouderijpropositie. De marktgroep zag de investeringsbereidheid afnemen in alle regio’s. In Azië wordt dit met name veroorzaakt door de Afrikaanse varkenspest, in Europa met name door de stijgende kostprijzen van voer en energie die niet gedekt worden door de opbrengsten.

Gedurende het jaar is veel aandacht besteed aan de karakteristieken van de varkenshouderijmarkt en het potentieel dat deze markt ons biedt. We hebben vastgesteld dat de markt voor de varkenshouderij volatiel is en blijft. Bovendien maken de grote verschillen tussen de geografische markten marktbewerking erg complex en bewerkelijk. Hierdoor is het voor Nedap bijzonder lastig om een positie in deze markt op en uit te bouwen die perspectief biedt op voldoende aantrekkelijke financiële resultaten, zelfs op de langere termijn. Mede op basis van deze observaties heeft Nedap dan ook besloten om de investeringen in productontwikkeling en commerciële activiteiten in lijn te brengen met de marktperspectieven.

Resultaten en vooruitzichten

In 2022 lieten de oplossingen voor de melkveehouderij, ondanks de impact van de componentenschaarste, een solide omzetgroei zien. Ook in 2023 ziet Livestock Management voor haar oplossingen in de melkveehouderij kansen om verder te groeien in alle markten. De mate waarin de marktgroep van deze groeikansen kan profiteren, hangt nog steeds af van de beschikbaarheid van componenten. In 2023 zullen, naar verwachting, de inspanningen om de supply chain robuuster te maken al voorzichtig haar vruchten afwerpen. De marktgroep verwacht voor 2023 dan ook een verdere groei van de omzet.

Voor de varkenshouderij voorziet de marktgroep een daling van de omzet.

Duurzame impact

De oplossingen van Nedap Livestock Management voor de melkveehouderij dragen bij aan een betere gezondheid van de koeien en een hogere efficiency in de bedrijfsvoering van de melkveehouder. Hierdoor kan de CO2-uitstoot per liter geproduceerde melk worden gereduceerd. Daarnaast dragen de oplossingen van Nedap bij aan het welzijn van de dieren.