Nedap Light Controls is wereldmarktleider in slimme UV-drivertechnologie. Deze technologie wordt onder meer toegepast voor het versneld drogen van inkten en het uitharden van coating en verf. UV-licht is bovendien een effectief en milieuvriendelijk middel voor desinfectie van lucht en voor waterzuivering en -behandeling, waaronder drinkwater en ballastwater van zeeschepen.

Ontwikkelingen 2022

UV-drivers

De marktontwikkelingen waren positief in 2022. Daardoor was de vraag naar UV-drivers hoog. In navolging op de COVID-19-pandemie zijn de aandacht voor luchtkwaliteit en de vraag naar desinfectie toegenomen. Ook de toenemende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, zoals zoetwater, zorgt voor een groeiende vraag naar UV-drivertechnologie. De UV-drivers zorgen er onder andere voor dat water gezuiverd wordt van micro-organismen als bacteriën en virussen, waarna het kan worden hergebruikt. De vraag naar UV-drivers voor het zuiveren van ballastwater ontwikkelt zich echter trager dan eerder verwacht. In navolging van het ballastwaterverdrag worden schepen uitgerust met UV-desinfectie. Dit gebeurt echter nog op relatief beperkte schaal, omdat rederijen kiezen voor een gespreide implementatie.

James Donnellan, vicepresident, Glasco UV

In de 30 jaar dat ik UV-apparatuur bouw, heb ik met de Nedap UV-lamp drivers de beste ervaring ooit. Het is gemakkelijk en prettig om mee te werken.

Ook op het gebied van UV-curing, het onder invloed van UV-licht versneld uitharden van onder meer coatings, is er een toenemende behoefte aan UV-drivertechnologie. Belangrijke toepassingsgebieden zijn productie van flexibele displays, coating van glasvezel en isolerende coatings bij batterijproductie.

De componentenschaarste heeft een grote impact gehad op de marktgroep. Tegen het einde van het jaar kreeg de marktgroep de beschikbaarheid van componenten beter onder controle. Dit kwam onder meer door de inzet van alternatieven. Echter, de productiecapaciteit bij haar partners zorgt voor nieuwe uitdagingen in de keten. Het robuuster maken van de supply chain heeft absolute prioriteit om de betrouwbaarheid van leveringen structureel verder te verhogen en verdere omzetgroei te faciliteren. De afbouw van de Luxon-propositie, die vorig jaar is ingezet, ligt op schema.

Resultaten en vooruitzichten

Dankzij de toegenomen vraag naar UV-drivers in zowel de desinfectie- als de curingmarkt heeft de marktgroep een positieve omzetontwikkeling laten zien. De gerealiseerde omzetgroei in 2022 werd getemperd doordat niet alle bestellingen volledig of tijdig konden worden geleverd.

In lijn met de toegenomen aandacht voor duurzaamheid verwacht de marktgroep dat de vraag naar haar UV-driver oplossingen op een hoog niveau zal blijven. Zowel de proposities voor de UV-desinfectiemarkt als de curingoplossingen zullen naar verwachting bijdragen aan de groei.

Hoewel er meer grip is op de supply chain, zullen de verstoringen ook in 2023 nog impact hebben. Desondanks verwacht de marktgroep in 2023 omzetgroei te realiseren.

Duurzame impact

Duurzaamheid ligt besloten in de kern van de producten van Nedap Light Controls. De UV-drivers dragen bij aan het zuiveren van afvalwater en ballastwater. Ook voorzien de drivers van de UV-lampen veel efficiënter in vermogen. De inzet van UV-lampen bij curing voorkomt dat schadelijke oplosmiddelen moeten worden gebruikt om de lak of inkt uit te laten harden.