Nedap Identification Systems ontwikkelt oplossingen voor voertuigidentificatie en voertuigtoegangscontrole. De marktgroep heeft met haar reader portfolio, waarvan langeafstandsidentificatie de gemene deler is, een sterke positionering in met name de securitymarkt. Haar oplossingen voor voertuigidentificatie onderscheiden zich onder andere door de optimale samenstelling van het productportfolio en de diverse mogelijkheden waarmee producten, die wereldwijd worden verkocht, kunnen worden geïntegreerd in andere systemen. Met MOOV, waarmee Nedap marktleider is in Nederland, biedt de marktgroep een oplossing voor het beheer van voertuigdoorgangen in stedelijke gebieden, recreatieve omgevingen en bedrijfsverzamelgebouwen.

Ontwikkelingen 2022

Readers

De marktgroep heeft in 2022 vol ingezet op het stroomlijnen van de commerciële organisatie. Ook het strategische programma om de aansluiting bij toegangscontroleplatforms te verbeteren, is in 2022 succesvol verder uitgebouwd.

Hatem Sabry, CEO, HiTechNour

Bij HiTechNour zijn we trots op het feit dat we klantgericht zijn en alleen de beste
technologie bieden. De voertuigidentificatielezers van Nedap Identification Systems zijn essentieel in de oplossingen die we bieden aan eindgebruikers.

nedap-hatem-sabry

MOOV

Ook met MOOV wist Identification Systems groei te realiseren in de huidige markten waarin deze propositie gepositioneerd is. Om deze positie verder te verstevigen is afgelopen jaar onder andere een nieuwe versie van MOOV Leisure gelanceerd, die specifiek gericht is op toegangscontrole voor vakantieparken en campings. MOOV ondersteunt gemeentes om stadskernen leefbaarder te maken door het terugdringen van CO2-uitstoot en het verminderen van verkeer en congestie.

SENSIT

De vorig jaar aangekondigde uitfasering van de SENSIT-propositie is in 2022 zorgvuldig uitgevoerd. De verwachting is dat de inspanningen die hiermee gemoeid zijn de komende jaren verder zullen afnemen.

Resultaten en vooruitzichten

In het verslagjaar is de omzet van de marktgroep iets gestegen. De omzetgroei in de Readers-propositie is afgeremd door de omzetafname bij de SENSIT-propositie, deels gedreven door de beperkte beschikbaarheid van componenten. In 2023 verwacht de marktgroep voor zowel het reader portfolio als voor MOOV groei te realiseren. Daarnaast verwacht zij het portfolio verder te optimaliseren, de commerciële activiteiten te versterken en de operationele processen verder aan te scherpen.