Nedap Healthcare ontwikkelt de softwaredienst Ons® die zorginstellingen ondersteunt bij het plannen, registreren en administreren van zorg. De Ons®-softwaresuite wordt door zorgverleners gewaardeerd doordat brede functionaliteit wordt gecombineerd met eenvoud in het gebruik, of dit nu op kantoor is of bij cliënten. Met Ons® is Nedap inmiddels actief in de vvt-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Met meer dan 1.500 zorginstellingen in Nederland die gebruikmaken van Nedap Ons®, is Nedap marktleider in de Nederlandse zorgsector.

Ontwikkelingen 2022

Nedap Ons®

De leidende marktpositie stelt de marktgroep in staat voortdurend te blijven investeren in de kwaliteit en functionaliteit van de Ons®-softwaresuite. Hierdoor neemt het onderscheidend vermogen toe ten opzichte van de concurrerende systemen. Dit is een belangrijke reden waarom ook in 2022 veel organisaties in zowel de vvt-sector als in de gehandicaptenzorg de overstap hebben gemaakt naar Nedap Ons®. Ook in de ggz-markt hebben veel instellingen gekozen voor Nedap Ons®. Nedap Healthcare is eerder dan verwacht nu ook in de ggz-markt marktleider. Dat betekent dat de marktgroep vanaf 2022 het hoogste aantal van de grootste ggz-instellingen als klant heeft. Een belangrijk thema afgelopen jaar was de introductie van het zorgprestatiemodel. Sinds 1 januari 2022 is dit het nieuwe bekostigingsmodel in de ggz. Dankzij haar ontwikkelkracht is Healthcare de enige partij die dit nieuwe factureringsmodel voor de deadline en succesvol heeft geïmplementeerd. Hiermee hielden klanten een gezonde cashflow en kon de focus liggen op het verlenen van goede zorg.

Frits Nicolai, concern controller, Trajectum

Ons® is vanuit een heldere visie opgezet, zit goed in elkaar en er staat een ondernemend team achter.

nedap-frits-nicolai

Het verenigen van Ons®

De mate waarin de software ondersteuning biedt aan medewerkers van zorginstellingen bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden, bepaalt het succes van Nedap binnen de zorgmarkt op langere termijn. Afhankelijk van de rol of functie van een medewerker, kan de aard van deze werkzaamheden sterk verschillen en daardoor leiden tot uiteenlopende
wensen en eisen voor de software. De uitdaging is om deze diversiteit in gebruik(ers) te ondersteunen, zonder dat de suite complexer wordt. De marktgroep is daarom gestart met het ‘Verenigen van Ons®’, gericht op de ontwikkeling van een nieuwe softwarearchitectuur. De architectuur heeft als doel om specifieke gebruikersgroepen zo optimaal mogelijk te faciliteren in hun werkdag, door een aantal standaard herbruikbare informatieblokken slim te combineren op één scherm. Daarbij is een designtaal ontwikkeld waarmee de gebruiker de combinatie van blokken ervaart als een logisch en uniform vormgegeven softwaresuite. In het boekjaar is veel progressie geboekt met het ontwikkelen van deze architectuur en de eerste herbruikbare blokken zijn beschikbaar gesteld. Onze verwachting is dat met deze werkwijze de productiviteit van onze softwareontwikkelaars de komende jaren een positieve impuls krijgt.

Inrichting marktgroep

In 2021 is gestart met het invoeren van een nieuwe organisatiestructuur voor de softwareontwikkelingsactiviteiten van de marktgroep. In plaats van werken met een groot aantal kleine ontwikkelteams is besloten om deze teams meer te bundelen rondom specifieke thema’s, zoals dossier, logistiek en administratie. Het doel is om de beschikbare ontwikkelcapaciteit flexibeler en effectiever in te zetten en om het proces, waarmee ontwikkelprioriteiten worden vastgesteld, te stroomlijnen. In 2022 is de implementatie van deze nieuwe manier van werken afgerond en zijn de eerste positieve effecten zichtbaar.

Betere zorg

De marktgroep zet zich in om de zorg in Nederland te verbeteren. Dit doet zij door middel van het gratis ter beschikking stellen van de digitale gezondheidsomgeving Caren, een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarmee mensen regie krijgen over hun eigen zorgomgeving. Het helpt mantelzorgers bij het organiseren van zorg, het delen van informatie enmet het plannen van taken en behandelingen. Zo draagt Caren bij aan effectievere en efficiëntere zorg.

Doel is om optimale samenwerking tussen verschillende zorginstellingen te stimuleren en te ondersteunen en daarmee de zorg te verbeteren.

Daarnaast investeert Nedap in het bevorderen van een goede samenwerking tussen zorginstellingen. Hierbij is data interoperabiliteit op basis van standaarden een speerpunt en levert Nedap een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Nuts-infrastructuur. Nuts is een nuts-voorziening die het delen van zorggerelateerde informatie over het internet mogelijk maakt op een vertrouwde, veilige en toegankelijke manier. Met als doel om optimale samenwerking tussen verschillende zorginstellingen te stimuleren en te ondersteunen en daarmee de zorg te verbeteren. Dankzij Nuts kan data bij de bron geraadpleegd worden en hoeft deze niet in elk systeem opnieuw te worden ingevoerd. Dit voorkomt handmatig overtypen, reduceert de kans op privacyschending en borgt dataminimalisatie. Nuts is inmiddels door tientallen softwareleveranciers in de zorg geadopteerd.

Cybersecurity

Nedap investeert doorlopend in de veiligheid en robuustheid van de softwaresystemen. Naast interne procedures en ontwerpeisen voor de softwareontwikkelingen worden jaarlijkse audits uitgevoerd door verschillende certificeringsinstanties. Daarnaast worden er bedrijven ingehuurd om penetratietesten uit te voeren met behulp van ethische hackers. Deze inspanningen hebben een datalek in Caren, eind 2022, echter niet kunnen voorkomen. Er is een kwetsbaarheid aan het licht gekomen waarvan misbruik was gemaakt (er bleken documenten te zijn gedownload). Door doortastend handelen, kon al snel na de melding een verdachte worden aangehouden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat documenten verder zijn verspreid. Het incident heeft geleid tot belangrijke inzichten, op basis waarvan de crisismanagement- en crisiscommunicatieprotocollen verder geoptimaliseerd zullen worden. Daarnaast heeft het de Nedap-brede urgentie benadrukt om te blijven investeren in cybersecurity.

Resultaten en vooruitzichten

Het aantal zorginstellingen met een abonnement op de softwarediensten is in 2022 weer goed gegroeid, zowel in de ouderenzorg, in de gehandicaptenzorg als in de ggz, met een solide omzetgroei bij de marktgroep tot gevolg. In 2023 verwacht de marktgroep verdere groei door bestaande klanten nog meer aan zich te binden en de propositie aantrekkelijker te maken voor nieuwe klanten. Daarbij zal het uitbouwen van haar leidende positie in de ggz-markt een belangrijk thema zijn. Nedap blijft investeren in de groei van de marktgroep, waarbij het werven van nieuw talent essentieel is.

Duurzame impact

Nedap Healthcare heeft als missie om de zorg samen beter te maken. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt raakt de gezondheidszorg in het bijzonder. Deze situatie wordt alleen maar nijpender, ook met het oog op vergrijzing in de toekomst. De oplossingen van de marktgroep zijn onder meer gericht op het vergroten van het werkplezier van professionals. Door hen meer regie en zelfbeschikking te bieden in hun werk draagt de marktgroep bij aan het duurzaam inzetbaar houden van zorgprofessionals.